Boerderij Opneij


Opneij staat ook voor het leven op de boerderij. Elke ochtend, elk voorjaar, ieder kalfje dat geboren wordt; het leven begint telkens ‘opneij’. 

Boerderij Opneij

 

 

Over ons

In het voorjaar van 2006 hebben wij, Franka Tomassen en Wichert Koopman, ons met onze kinderen en zo’n 100 stuks koeien en kalveren gevestigd op een boerderij vlakbij Hemmen. Ons bedrijf is een voortzetting van het ouderlijk bedrijf van Franka dat gevestigd was in het Limburgse Nederweert. We zijn als het ware ‘opneij’ begonnen. Vandaar de naam van onze boerderij.

Opneij staat ook voor het leven op de boerderij. Elke ochtend, elk voorjaar, ieder kalfje dat geboren wordt; het leven begint telkens ‘opneij’. Het is een kringloop die gesymboliseerd wordt door de cirkel in ons logo.

We kiezen voor een biologische bedrijfsvoering omdat dit past bij de manier waarop wij onze grond en dieren willen verzorgen. We werken zo natuurlijk mogelijk en gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het voer voor de dieren is gegarandeerd vrij van gentechnieken. De koeien lopen van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar lekker in de wei. Door een evenwichtige voeding en goede verzorging proberen we de dieren op een natuurlijke manier gezond te houden. Antibiotica gebruiken we alleen in noodgevallen.


Koetjes en kalfjes

De koeien op boerderij Opneij zijn overwegend roodbont. We vinden het mooi en de roodbonten zijn sterke dieren die voldoende melk produceren en tegen een stootje kunnen. Soms gebruiken we een stier van een ander ras om extra kracht in de koeien te fokken. De stal voor de koeien is een ligboxenstal. Hierin lopen de koeien vrij rond. Ze kunnen de hele dag voer eten aan het voerhek en lekker luieren in de ligboxen die we instrooien met gehakseld stro. Verder maken we gebruik van een zogenaamde potstal. Hierin hebben de koeien nog meer vrijheid om languit te liggen in het stro. De kleinste kalfjes zijn gehuisvest in hokken met stro. Voor de oudere kalveren en pinken hebben we een zogenaamde ‘hellingstal’ gebouwd. In deze stal is het ligbed van de dieren op een hellende vloer gemaakt. Elke dag brengen we een vers laagje stro op het ligbed en door de helling trappen de dieren mest en stro vanzelf naar beneden. De vloer voor het ligbed schuiven we dagelijks schoon.


Gras en klaver

De grond rondom onze boerderij is ingezaaid met een mengsel van grassen en klavers. De klavers binden stikstof uit de lucht en maken het gebruik van kunstmest overbodig. Op deze percelen grazen de melkkoeien en wordt voer gewonnen voor de winterperiode. Het jongvee –dieren die zelf nog geen melk produceren maar worden opgefokt als toekomstige melkkoeien- loopt op percelen in de uiterwaarden van de Rijn..
Het voer voor ons vee proberen we zo veel mogelijk uit de regio te halen. We werken samen met onze buurman, akkerbouwer André Jurrius van ekoboerderij De Lingehof. Hij teelt voor ons granen en gras/klaver. De mest van onze koeien die we zelf niet nodig hebben wordt gebruikt om de akkers van de Lingehof te bemesten. Zo sluiten we de kringloop..


Melk en vlees

We houden onze koeien vooral voor de melkproductie. Per jaar produceren ze met z’n allen ruim 540.000 liter melk met 4,4 procent vet en 3,5 procent eiwit. Elke drie dagen komt een grote tankauto de melk ophalen. We zijn lid van de coöperatie Ekomelk Holland, waarin we samenwerken met zo’n100 biologisch werkende collega’s. Onze coöperatie heeft geen eigen fabriek maar verkoopt de melk aan verschillende afnemers die de grondstof verwerken tot heerlijke zuivelproducten. Biologische zuivel is herkenbaar aan het EKO-logo op de verpakking.

Om productief te blijven moet een melkkoe jaarlijks een kalf ter wereld brengen. De vrouwelijke diertjes (vaarskalfjes) fokken we zelf op. Zij zijn de melkkoeien van de toekomst. De stierkalfjes verkopen we aan ‘Ecofields’, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van biologisch jong rundvlees. 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn Platteland